Sí com hun rey, senyor de tres ciutats

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Sí com hun rey, senyor de tres ciutats pot tenir els següents significats:

Altres versions[modifica]

Sí com hun rey, senyor de tres ciutats,
qui tot son temps l'à plagut guerrejar
ab l'enemich, qui d'ell no·s pot vantar
may lo vencés, menys d'ésser-ne sobrats,
ans si·l matí l'enemich lo vencia,
ans del sol post pel rey era vençut,
ffins qu·en les hosts contra·l rey fon vengut
un soldader qui lo rey desconfia;

ladonchs lo rey perdé la senyoria
de les ciutats, sens ulla possehir,
mas l'enemich dues li'n vol jaquir,
dant fe lo rey que bon compte·n retria
com ha vassall, la renda despenent
a voluntat dell despossehidor;
de l'altra vol que no·n sia senyor
ne sia vist que li vinga·n esment.

Lonch temps Amor per enemich lo sent,
mas jamés fon que·m donàs un mal jorn
qu·en poch instant no li fes pendre torn,
fforagitant son aspre pensament.
Tot m'ha vençut ab sol esforç d'un cors,
ne l·ha calgut mostrar sa potent força;
los tres poders qu·en l'arma són me força,
dos me'n jaqueix, de l'altr·usar no gos.

E no cuydeu que·m sia plassent mos
aquest vedat, ans n'endure de grat;
si bé no puch remembrar lo passat,
molt és plassent la càrregu·a mon dors.
Jamés vençó fon plaer del vençut,
sinó de mi que·m plau qu·Amor me vença
e·m tinga pres ab sa·nvisible lença,
mas paren bé sos colps en mon escut.

De ffet que fuy a sa mercé vengut,
l'Enteniment per son conseller pres
e mon Voler per alguazir lo mes,
dant fe cascú que may serà rebut
en sa mercé lo conpanyó Membrar,
servint cascú lealment son offici,
sí que algú d'éls no serà tan nici
qu·en res contrast que sia de amar.

Tornada

Plena de seny, vulla-vos acordar
com per Amor vénen grans sentiments,
e per Amor pot ser hom ignoscents,
e mostre-u yo qui n'he perdut parlar.

Font: Bloc personal DMRQ, sine dataAquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)