Victor Hugo en català/Lo vel

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca



LO VEL


La jermana.

 ¡Jermans! ¿qué teniu? ¿qué os passa?
¿Perqué abaixau vostras testas?
¿Perqué 'm dirigiu aquestas
miradas que llensan foch?
 He vist tres voltas seguidas
que d' entre 'ls plechs de la faixa
vostra má puja y abaixa
del punyal lo mánech groch…!

Lo jermá gran.

¿No has aixecat ton vel en algun lloch?

 La jermana.
 ¡Jermans meus! Del bany tornava:
si,jermans, del bany venía,
y ab ma conduta obehía,
lo recato mes cumplert.
 Al passar per la mesquita
en mon palanquí tancada,
me sentia sufocada
y un instant m' he descubert...

 Lo jermá segon.
¿Passá llavors un home ab cafan vert?

 La jermana.
 ¡Pot sert!.. Pero eix temerari
no ha pogut veurer ma cara...
Méss... ¿qu' heu dit en veu baixa ara?
¿Qu' es lo qu' en secret heu dit?
 ¿De sanch parláu? Per vostra ánima,
jermans, no m' ha pogut véurer...!
¡Oh! ¿Los punyals? ¡No puch créurer
que vulgau ferir mon pit.....!

 Lo jermá tercer.
 ¡Lo sol s'ha post rojench aquesta nit!

 La jermana.
 ¡Déu méu!... ¿Qu' he fet? ¿quin delicte
hauré comés? ¡En mon seno
manca la sanch! ¡Ja no aleno!
¡Perdó, jermans meus! ¡perdó!
 ¡No 'm matéu...! En vostres brassos
sosteniume!... 'L cor se 'm glassa!.
Per devant de mos ulls passa
un vel tupit de crespó...!

 Lo jermá quart.
¡Eix vel al menys no l' alsaras tú, nó!