Amor se dol com breument yo no muyr

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Amor se dol com breument yo no muyr pot tenir els següents significats:

Altres versions[modifica]

Amor se dol com breument jo no muyr,
pus no li fall, per ésser de mi fart;
car sos mals ginys m'an portat en tal part
que mon delit és quant de plor abuyr;
e de mon dan yo no só malmirent,
car só forçat d'entrar dins tal presó,
que·l seny tinch pres, l'arbitre y la rahó;
Amor ho té per seu forçadament.

Yo faç tot quant me diu lo pensament,
e si hagués tant seny com Salomó,
ffóra tot poch no dar occasió
que no temés a son gran manament.
Cell qui no sent qué pot fer molt amar,
yo li perdó si de mi·s va trufan;
Píramus volch morir passat d'un bran,
e per semblant mort Tisbe volch passar.

Si no és pech, ¿qui·s deu maravellar
d'algun cas fort qu·esdevenga·n l'aman?
L'om fora seny no pot ser ben usan.
Tal me confés; donchs no·m vullau reptar.
Amor ha pres lo carch, si·n res fallesch,
car só abstret de seny e de saber
e res no faç en contra son voler;
desitjant bé, la dolor li graesch.

Stant a part e sol, yo m'enpeguesch,
ymaginant ço que deuria fer;
d'executar no dech haver esper,
puys lo primer assaig no enseguesch;
l'imaginar Amor me vol reprendre,
tan larguament ab vergonya·m refrena!
¿Com se farà que ab cara serena
haja poder de ma rahó estendre?

Los fets d'Amor yo no pusch ben entendre;
de grans contrasts m·opinió és plena;
hor·à·n lo jorn que no sent ulla pena,
pensant en ço que vinch a l'arma rendre.
Si altra veu l'imaginar m'i porta,
per dar senyal que yo sia cregut,
suplich la mort que·n tal cas me ajut;
e si no·m val, ma veritat jau morta.

Tornada

Lir entre carts, fins a veure la porta
de mos delits sobirans son vengut;
no y he toquat, ans me'n torn com a mut,
e per tornar ja trob la via torta.

Font: Bloc personal DMRQ, sine dataAquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)