Discursos pronunciats en lo dinar donat en lo restaurant Martín a la Comissió Catalana

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

APÉNDICE Á LA SEGONA EDICIÓ
DE LA
MEMORIA PRESENTADA AL REY
PER LA COMISSIÓ CATALANA.

DISCURSOS
PRONUNCIATS EN LO DINAR DONAT EN LO RESTAURANT MARTIN

Á LA COMISSIÓ CATALANA.Preu: UN ral.

BARCELONA
ESTAMPA DE LLUlS TASSÓ SERRA,
ARCH DEL TEATRO, 21 Y 23
1885
DISCURSOS


pronunciats en lo dinar donat en lo restaurant Martin á la Comissió que va anar á Madrid á fer entrega al Rey de la Memòria redactada per acort de la reunió de la Llotja.


 Havent la Comissió econòmica iniciat un dinar en obsequi á la que va passar á Madrid, l' acte tingué lloch á las duas de la tarde del dia 29 de mars del any corrent. Prengueren part en ell personas de las mes notables en ciencia, literatura, arts è indústria, y llur número degué limitarse á la capacitat del local. Al final pronunciaren discursos los senyors D. Eusebi Güell, president de la Comissió iniciadora, D. Valentí Almirall, ponent-redactor de la Memòria y don Marià Maspons, president de la Mesa, y com à tal, de la Comissió obsequiada. Los tres discursos foren interromputs per continuats aplaudiments y mostras d' aprobació, essent llurs autors calorosament felicitats per la concurrència. A continuació van los discursos, presos taquigràficament, ab la traducció castellana.


Discurs de D. Eusebi Güell y Bacigalupi

Discurs de D. Valentí Almirall

Discurs de D. Mariá Haspons y Labrós