Discursos pronunciats en lo dinar donat en lo restaurant Martín a la Comissió Catalana

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

APÉNDICE Á LA SEGONA EDICIÓ
de la
MEMORIA PRESENTADA AL REY
PER LA COMISSIÓ CATALANA.

DISCURSOS
PRONUNCIATS EN LO DINAR DONAT EN LO RESTAURANT MARTIN

Á LA COMISSIÓ CATALANA.Preu: UN ral.

BARCELONA
ESTAMPA DE LLUÍS TASSO SERRA,
arch del teatro, 21 y 23
1885DISCURSOS


pronunciats en lo dinar donat en lo restaurant Martin á la Comissió que va anar á Madrid á fer entrega al Rey de la Memoria redactada per acort de la reunió de la Llotja.


 Havent la Comissiò económica iniciat un dinar en obsequi á la que va passar á Madrid, l' acte tingué lloch á las duas de la tarde del día 29 de mars del any corrent. Prengueren part en ell personas de las mes notables en ciencia, literatura, arts é industria, y llur número degué limitarse á la capacitat del local. Al final pronunciaren discursos los senyors D. Eusebi Güell, president de la Comissió iniciadora, D. Valentí Almirall, ponent-redactor de la Memoria y don Mariá Maspons, president de la Mesa, y com á tal, de la Comissió obsequiada. Los tres discursos foren interromputs per continuats aplaudiments y mostras d' aprobació, essent llurs autors calorosament felicitats per la concurrencia. A continuació van los discursos, presos taquigráficament, ab la traducció castellana.