Pàgina:Llibre del Coch (1520).djvu/43

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
XXIIII
 

ran perduda la sabor lo pugues traure e sapies que ab los blanchs de dues gallines e ab vna liura de ametles pots fer dues escudelles. E aquesta salsa se dona ab Gallines o Capons en olla / e fes que sia alta de color mes que noy haja çaffra car seria groch.

De salsa granada.

L

Os fetges de les Gallines pendras e couras les en olla / e quant sien cuyts picaras los en vn morter ab rouells de ous e apres destempralas ab bon brou que sia bo de sal / e apres met hi vn poch de such de toronjes e met hi apres species de salsa de pago ben moltes e ben destemprat vaja a bullir fins que sia tornat espes menant ho tostemps ab vna menadora de fust de manera que la olla ne sia mig plena / e fes escudelles. E vet ja fet.

Salsa bruna per aperdius o coloms.

P

Endras los fetges deles perdius o coloms / e cou los en brases / e quant sien cuyts picaras los ensemps ab vna mulla de pa torrat e remullat ab vinagre blanch amerat ab vi vermel / e apres cou los en aygua los ous per que sien ben durs e traune los rouells e picaras tot plegat ab lo pa e fetges / e apres destempraras ho ab bon vi vermell / e vn poch de vinagre e apres passar ho has per estamenya / e apres metras totes aquestes coses en vna olla / vna poca de mel / e pebre / e canyella / e gingebre / e girofle / e nous noscades tot be poluorizat fes que bulla ab poch foch perque torne espes / perque lo vi consent gran foch va sen tot ab fum. E aquesta salsa se dona a perdius / o a coloms en ast. E vet ja fet.

De romerat per quatre escudelles.

A

Metles pendras vna liura fregades fort ab vn canamas que sie aspre / e apres pica les en vn morter ensemps ab vna molla de pa torrat e remullat en vinagre blanch mas mes val en aygua de romani / e apres destemprau ab bon brou de carne passar ho per estamenya e quant sia passat tastal e si sent a romani en bonora / sino met ni vn poch en herba que sia be picat e sech / empero guarda no ni metes massa que per poch que ni metes hi sabra / e apres vagen al foch e tornat espes leuau del foch e met ho a reposar / e apres fes escudelles e damunt sucre e canyella.