Pàgina:Llibre del Coch (1520).djvu/45

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
XXV
 

sucre que sia blanch enla olla e coga vna bona ora e mija fins que sia ben espes / e assaboreix la de sal / e de sobre les escudelles met hi sucre y en aquesta propria manera se fa lo ordiat.

De troços de cols.

L

Os troços deles cols pendras que sien nets e met les a coure ab bon brou gras e pren lart / e apres hajes dues cebes e talla les en manera de creu e met les a coure ab les cols e com se comensaran a desfer les cols estrijola les fins a tant que tornen grogues e sien ben desfetes / e seran tornades especides lauors leua les del foch e leixa les reposar abans que fasses escudelles.

De allet per oques.

H

Auras tres o quatre cabeçes de als / e met les a coure entre dues sendres caldes / quant sien cuytes munda les de les palloffes / e quant seran mundades tasta vn gra de aquells / e si son forts tornals a coure ço es a bullir los en vna olla ab aygua solament vn bull / e apres pendras vna liura e mija de ametles belles / e pica les en vn morter / e quant seran mes de mig picades metras los alls ensemps ab les ametles enlo morter / e picau tot ensemps molt fort / e quant sia ben picat destemprar ho has tot ab bon brou que sia gras e passar ho has per estamenya / e apres vaja enla olla a coure / e met hi quatre onçes de sucre e de canyella sencera que sia ligada ab vn fil e remullada en ayguaros / e met ho tot ensemps enla olla / e deixal coure fins que sie be espes / e es necessari que coga vna ora. E vet ja fet.

De menjar de gat rostit.

L

O gat pendras e matar las ço es degollar lo / e quant sia mort leua li lo cap e guarda que nengun non menjas per la vida. Car per ventura tornaria orat / e apres scorxal be e netament e obrel e fes lo be net / e quant sie net pren lo e met lo dins en vn drap de li que sie net e soterral deual terra de manera que stiga vn jorn e vna nit / e apres trau lo de alli e met lo en ast e vaja al foch a coure / e apres quant coura vntal ab bon all e oli / e quant sia vntat bat lo be ab vna verga / e aço faras fins que sia cuyt vntant y batent / e quant sia cuyt pendras lo e tallar las / axicom si fos vn conil / e met lo en vn plat gran e pren del all e oli que sia destemprat ab bon brou de manera que sia ben clar e lançal damunt lo gat / e apres menja dell e veuras