Pàgina:Llibre del Coch (1520).djvu/51

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
XXVIII
 

pilotes fes ne a manera de bunyols o aquelles gentileses que fer ne volras / e quant lo que sera dins la cassola haja color de or / trau ho de fora e met ni de altres / quant tot sia fet metras ho en plats e per damunt met hi mel sucre e canyella molta / empero nota vna cosa que en los formatges e en los ous fes hi fondre vn poch de leuat e en la resta met hi farina / e com faras les pilotes vntaras te les mans ab vn poch de oli que sia fi / e apres vajen en la cassola / e com seran dins si cruixen senyal es que la pasta es massa molla efa a fer mes dura ab farina. E vet aci com se fan les toronges de xatiua e fetes que sien met hi mel fusa damunt e sucre e canyella tot picat.

De casquetes.

H

Ajas vna coca de biscuyt al forn que sia ben bescuytat / al pastar met hi vn poch de oli perque sia millor per rallar e picar / e com sera tot rallat picaras ho ben menut / e apres pendras fruytes altre tant com es lo bescuyt rallades e picades / ço es auellanes e ametles torrades y encara algun pinyo picat e picau tot ensemps / e quant sera ben picat mesclaras la farina ensemps ab lo biscuyt picat / e com sia ben mesclat e picat pendras salses fines e lo mes sia pebre e mesclaras ho fort e ferm ab la pasta de manera que se encorpore be la salsa ab la pasta / e apres pren mel e met la a bullir e com esclatara lo bull esbromala be / e apres fes la bullir vn poch / empero no massa que si fos massa bullida nos leixaria apres menjar la pasta tant tornaria dura de manera que val mes poch cuyta que massa / e fet aço leuau del foch per ques refrede vn poch / e apres met hi la fruyta sobre la mel / e com hi poras çofferir les mans maura la be sobre vna post o tallador / empero maura la be fort com fas ala pasta e sobre cascuna casqueta poras ficar pinyons ans de clourela / e apres tu has de tenir abans de tot aço pasta que sia feta de molt bella farina ben maurada ab oli e ben dura la qual pastaras ab aygua que sia destemprada ab çaffra per que la dita pasta tinga color empero no ni metes massa / e com sera ben maurada pendras ne troços e ab canya lisa e redona aprimaras la fort e apres ab vn ganyiuet tallaras la a tires e quals e cada tir seruira per vna casqueta e apres en cada tira metras hi pinyons ficats entre la pasta dela fruyta com te he dit damunt / e fet aço cobriras la ab la cuberta de pasta / e apres ab vnes pinses pintaras les gentilment de manera que estiguen ben pintades / e apres met les al forn