Pàgina:Llibre del Coch (1520).djvu/52

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
Carta.

ço es com hauran tret lo pa del forn per que noy ha foch sino solament la calor / e ab aquella calor es necessari ques coga e axi nos cremaran mes ques coguen be / e quant sien cuytes fes les menjar gentilment e gallart per que nos rompen. E axi fan les casquetes e sin vols fer de reals en loch de pasta de fruyta met hi pasta de Marçapa de ametles / o verament de pasta reyal e veuras vna manera de casquetes que baldament ne poras donar al Rey tant son singulars fetes de aquesta manera.

De flaons.

P

Endras formatges frechs e matons que sien ben exuts / e picals fort en vn morter ensemps ab altres tants ous y encara hi pots metre vn poch de Formatge gras que sia rallat / e picat ensemps ab los formatges e matons ab vn poch de pols de menta seca que noy diu mal / e apres met hi en lo morter vna poca daygua ros / empero no massa sino ab mestura / e apres fes pasta que sia feta de bella farina / e pastala ab oli que sia molt fi de manera que sia ben maurada per que torn molt dura / e apres faras de la dita pasta tos lochs pera metre los formatges / empero abans que los vmples fes escalfar vn poch la pasta / empero que stiga testa / e apres vmpliras los del dit potatge / e abans que sien del tot plens pendras vnes forques o verament pinses / e fronziras los la vora / e apres vagen al foch a coure y quant sien cuytes que hauran ja perduda la color damunt e seran acolorats vn poch lauors de calt en calt metras hi mel fusa o verament axarop de sucre fi ab aygua ros / e quant se hagen beguda aquella mel o axarop metras y damunt sucre e canyella.

De torta destillada.

U

Na gallina pendras e faras la bella axicom si la hauies a metre a coure e talla la a troços / e apres capolaras la ab los ossos e tot / e quant sia ben capolada mescla hi vn quart de onça de canyella e vn quart de onça de girofle / e vn quart de onça de fandils blanchs mostalins e mes de vn got daygua dendiuia / e buglosa / e borratges. E tot aço ben mesclat e capolat vaja en vn alenbich de aram / o de plom a destillar molt be / e sapies quen ha de exir vna aygua tant clara com lum / e aquesta es vna cosa tant cordial que tornaria vn home de mort a vida. E aquesta torta no se acostuma de fer sino a home que no pot en nenguna manera menjar.