Pàgina:Llibre del Coch (1520).djvu/61

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
XXXIII
 

per estamenya / e com sia passat met aquesta let dins vna olla / e apres pren vna poca de farina de arros e exetaras les ab aquella let / e vaja al foch a coure ab bona quantitat de sucre / e aximateix pendras vna poca de canyella sana / e ligaras la ab vn fill / e met la dins la olla. E apres vaja tot aço a coure / e com tornara spes e no tendras let per a metrey / met hi del millor brou e mes gras dela olla e deixau axi coure vna bona ora / e com coneixaras que la farina sera cuyta leua la del foch / e si per mala sort sapia al fum / o a so carrim pendras vn poch de leuat que sia ben agre / e ligaras lo ab vn drap de li / e fes que la olla bulla tostemps / e met lo dintre per que bulla tot plegat / e sapies vna cosa que si la olla no bullia no sen aniria tant prest la sabor del fum ni del socarrim / e axi ho pots fer de totes les salses e potatges / e apres com la salsa sera bella e feta met aquelles peres que son cuytes enlo brou / e met hi vn poch de aygua ros e fes escudelles e damunt met hi sucre fi. E aquesta salsa es bona per malalts.

Codonys bullits en olla.

P

Endras vna Cassola o pinyata cuberta / e que enla cubertora hi haja molts forats petits / empero que la dita cassola o pinyata sia noua per que no prenga altra sabor la vianda / e met y los codonys dintre la pinyata / empero que sien nets e bels / e apres vmpliras la de ametles e vi cuyt per que torne a manera de vnguent aquest potatge / e ab aquests codonys metras serts canons de canyella e girofle / e mostada / e flor de macis / e grana paradisi / e ab tot aço metras la en les brases viues a petit foch fins al coll e bulla a plaer. Empero que sia cuberta / e quant sia cuyt tallaras los honestament / e leuaras ne lo cor e bons e tallats met los damunt vn plat e desobre sucre e canyella e girofle.

De joliuertada.

H

Auras gran quantitat de joliuert e girofle e ben mesclat picaras lo fort ab vn poch de molla de pa blanch e passaras ho de manera quen fasses exir tot lo such ben espes e metras vn poch de berius e gran força de gingebre e de canyella / e picaras ho tot ensemps / e si hi vols metre sucre e tot es a ta voluntat e fes que sia ben espes e ben vert e fes que no bulla per que perdria la verdor / e apres met hi sucre sino met hi mel.