Pàgina:Llibre del Coch (1520).djvu/62

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
Carta.
Such de magranes.

L

Es magranes pendras e trauras ne los grans tot nets / e esclafaras los en vn morter de manera que nos rompen los grans / e colar los has ab vn drap de li net / e metras hi en lo such porapls e pinyons rostits / e pots hi metre vn poch de aygua ros / e de aquest such podras fer la camalina dolça / e si la vols fer agra met hi vi vermell e vinagre e de totes especies e canyella mes que de nenguna altra especies e fes la bullir ans que la passes.

Oratonada daurada de frexura de cabrit.

L

A frexura e lo cap del cabrit pendras e metras ho tot a bullir e parteix lo cap de manera que nos perden los seruells e quant sera cuyt trauras ho dela olla e talla la frexura menut com si fossen vns daus e hages fege de porch fresch e lo cap que es ja en dues parts soffregiras ho tot ab quell such e hages rouells de ous e flor de gingebre e canyella e herbes sanes e capolaras ho tot ensemps molt be / e apres aparta lo greix de la paella a vna part e metras hi tot aço a laltra part dela paella / e ades ades vntaras ho de aquesta materia ab dues plomes / e quant sia ben fregit trauras ho fora e lauors met hi la frexura axi bona y capolada menut / e çoffregiras la / e si volies metre vna trentena de ous debatuts ab herbes sanes ja seria bo e metras ho tot dins la paella / e apres ab vna cullera remenals be e si hi vols soffregir çyurons tot es bo / e apres hages rouells de ous debatuts e vn poch de gingebre mesclat ab los ous e ben debatut en vna escudella / e apres met ho dins la paella sobre laltre viande e remenau tot apres de manera ques mescle tot be / e quant sia cuyt trauras ho de la paella e metras ho en vn bell plat / e damunt met hi sucre e canyella.

Salsa ques diu canyella de most.

P

Ren panses e rayms negres / e tota la molla de vn pa / e pendras los rayms segons la quantitat que voldras fer salsa e met los en vna olla a bullir ab vin vermell dolç que sia bo / e fi e molt fort / e molt vermell / e tempraras lo en la manera quet semblara e fes que bulla fort fins a tant que les panses e los rayms sien tornats tots brou / e apres passaras tot aço per estamenya e passat que sia metras o a bullir vn poch en vna petita olla per que se torn espes e haja color de or / e apres hages sucre e canyella e fes que senta vn poch ala mostalla / e al gi-