Pàgina:Llibre del Coch (1520).djvu/65

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
XXXV
 

P

Endras los fetges deles gallines / e rostiras los en brases / e pren ametles torrades / e picades ab los fetges ensemps ab vna poca de molla de pa e destemprar ho has tot ab brou de gallines e quant ho hages ben picat pendras los rouells de desauuyt ous o vint tots creuus e picats ab les dites ametles que seran prop de vna punyada e tres fetges de capons o de gallines e picar ho has tot ensemps en lo morter e passar ho has per vn cedas axicom a salsa de pago / e apres en esser passat met ho a bullir en vna pinyata que sia ben neta a poc foch remenant tostemps ab vna cullera e metras hi copia de sucre e vn poch de mostalla e vns cinchs o sis clauells molts e gingebre segons la voluntat e faras que sia vn poch agresta de such de toronges o de agras o de magranes e que sentan vn poch a totes les dites salses e al gingebre mes que mes e que sia espessa axicom a salsa de pago que tenga color burella / e fes escudelles e met hi sucre e canyella damunt.

E vet aci la fi deles viandes del carnal.
Comença lo tractat de aparellar les viandes del temps quaresmal.

P

Arlat hauem lo mes breu que hauem pogut del art dela cuyna tant com toca en les viandes e menjars carnals ab tot que infinides viandes son en dia de carn ques poden fer de quaresma que quant dich que sien destemprades les salses ab brou de carn e no en altra manera / de tals salses o potatges pots creure ques poden destemprar ab vn poch de sal e oli e aygua / empero ha de donar vn bull e sapies que val tant com si fos brou de carn / empero temprat de sal / e quel oli sie molt fi. E vet aci en qual manera de infinides viandes que son posades en dia de carn se poden fer en la quaresma / e sapies que no es sino pratica dels homens a mudar les viandes de vna cosa en altra / e perço me par ami hauer ne prou perlat de aquesta materia de qual sera cosa molt rahonable que parlen algun tant de aquestes viandes que son per als dies quaresmals les quals seran axi contengudes en los capitols seguents. E primerament de aparellar panada de lampresa de qualseuol manera de altre peix pera bullir o pera rostir o pera cassola / e fes ho axi com yot dire.