Pàgina:Obres completes IV - La tradició catalana (1913).djvu/208

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Car nuyl hom no la sab bé segons mon albir.

 Sos deixebles responíen als impugnadors dient-los que no enteníen la doctrina luliana; el doctíssim Salzinger, el més fervorós dels deixebles, diu que ell sols l'entengué al cap de molts anys d'estudi, i el subtilíssim Vázquez, honor de la teología espanyola i, d'altra part, zelós testimoni del bon esperit i de la santedat del Beat Lull, afirma que'ls deixebles d'aquest mai li ban pogut aclarir tal sistema valent-se de soles raons, per lo qual ell judica que'ls lulians troben ta cosa evidenta, perquè l'amor que professen a la doctrina fa que gustin tant de les aparents demostracions, ut videre eas sibi videantur. Respecte del projecte d'establir el col·legi de llengües de Miramar, no fou tampoc més sortós el venerable màrtir mallorquí, puix si bé arribà a existir, desaparegué al cap de poquíssims anys, puix que, fundat en 1276, en 1295 endreçava als qui havíen dissipat tant útil institut, aquesta imprecació, en el Desconort:

e conciencia n'age, qui ho ha afollat.

 En cambi, els estudis de llengües, establerts per Sant Ramón de Penyafort ja anteriorment, produireu un ric esplet de frares catalans eruditíssims en la ciencia i literatura dels hebreus i àrabes. Es el Doctor Il·luminat excepció i confirmació en l'historia del pensament català. Li falta la moderació, el sentit pràctic, la feliç germanor entre l'element absolut i el contingent, el saber trobar a voltes les juntures de lo diví amb lo humà; mes, d'altra banda, posseeix l'amor a l'exercici racional fins a la concupiscencia, l'esperit escorcollador en el camp de l'esperit i en el de la materia, la delectació d'observar i l'afició popular, volent fer arribar a tothom la noble unció de la Veritat en l'ordre natural i en el sobrenatural.
 Sers, emperò, tant extraordinaris no passen en và pel món; desperten l'adormida activitat, escampen en el llibre de la ciencia nous mots resplandents de veritat, susciten deixebles, la comunió de tots els amadors de la veritat se sent fortament somoguda a son impuls, i l'enteniment dels qui la formen reb tant fort estímul que no sossega. Així és indubtable que l'acció del Beat