Pàgina:Obres completes IV - La tradició catalana (1913).djvu/220

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


versos tractats, no en virtut d'un projecte organitzat qui es va realitzant, sinó segons les circumstancies ho porten. Completa el pensament en l'Ars universalis, on al queixar-se de les ciencies existents, i al proclamar una especie de comunisme científic, declara que en aquelles: particulare in universali quaerere per artem, minime demonstratur; i ell va ordenant son laberíntic sistema, amb el qual vol fer demostració de totes les ciencies, essent finalis intentio hujus artis reperire Y, per a que sabuda aquesta faciamus necessariam demonstrationem illius, quod in reliquis scientiis credibile atque probabile secundum veritatem existit. Aquest imperi sens fronteres de la demostració, aquesta unificació de la ciencia, amb lo qual sembla entusiasmar-se un dels més il·lustres i benemèrits savis espanyols, ens fa l'efecte del comunisme, una utopía eterna dels homes; com la panacea mèdica, perenne en totes les edats, és l'enlluernament causat per la consideració imaginativa d'un estat que no podrà atènyer mai el món pecador, és l'anyorament d'aquella ciutat il·luminada per l'únic Sol de les intel·ligencies, d'aquell regne de la perfecta unitat; mes pretendre'l els homes en l'estat present és, repetirem amb el sapientíssim Belarmino, cosa sterilis et periculosa. En và l'Il·luminat Doctor, en altre llibre [1], volant com Icarus amb ales de cera, per les més altes regions, després d'una exhortació fervorosa als deixebles a seguir-lo en la persecució d'aquesta unitat científica afirma netament: «Haec scientia assimilatur Scientiae divinae, quae cum sit unita Essentiae divinae, omnia ipsi Deo representat, ita haec quodam modo est representativa omnium, quae possunt cadere sub investigationem humanam brevibus et paucis» [2]. El realisme científic d'en Lull, l'unitat de totes les ciencies [3] per ell pretesa i per tants entusiastes deixebles cercada, és una tremenda confusió de l'element formal i del material de la ciencia; l'unitat formal existeix, l'unitat material és

  1. Introductoria Artis demonstrativae.
  2. Aquesta ciencia s'assembla a la Ciencia divina, la qual, estant unida a l'Essencia divina, representa en totes les coses al mateix Déu; així aquesta és representativa de tot lo que pot caure baix l'humana investigació amb breus i pocs (conceptes).
  3. La reducció de totes les ciencies a l'unitat, tantes voltes profetitzada és una il·lusió que, a nostre entendre, desvaneix Sant Tomàs en la Summa