Pàgina:Represa i exercici de la consciència lingüística a l'Alguer (ss.XVIII-XX).djvu/24

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


literària. Ens referim a una altra còpia, en aquest cas d'un fragment del Llibre dels secrets de agricultura, de fra Miquel Agustí.[1] Bartomeu Simon va resumir, en un esborrany ple de correccions, els capítols relatius als «Secrets del pomer» i els «Secrets del perer». Molt més que no pas això, però, ens interessa destacar el fet que aquesta brevíssima còpia no només confirma l'extraordinària difusió de l'obra de Miquel Agustí, sinó que representa l'únic cas segur de relació directa d'un escriptor alguerès del segle XVIII amb un text català no redactat a Sardenya.

 La influència d'aquesta coneixença fou molt més intensa d'allò que inicialment podria semblar. Bartomeu Simon va aprendre-hi tot un seguit de termes i de solucions ortogràfiques de les quals va voler deixar constància en una llista d'expressions errades, sovint termes dialectals o bé barbarismes, amb llur equivalent extret de l'obra de fra Miquel Agustí.[2] Així sembla insinuar-ho si més no la coincidència de diverses veus amb les copiades als fragments de què acabem de parlar, a més de la temàtica fonamentalment agrícola dels termes recollits. Pel que fa als aspectes ortogràfics, morfològics i lèxics que van colpir Bartomeu Simon, convé anticipar que essencialment els adoptà per a la seva obra literària catalana, inicialment escrita segons criteris ortogràfics italians o bé basats en la fonètica algueresa i posteriorment corregits tot seguint algunes de les solucions que consten a la llista nascuda de la lectura de l'obra de fra Miquel Agustí.

Senyor y no Segnor
Les plantes y no las plantas
Xicas y no patitas
Los arbres y no lus abras
Raels y no rayghinas
Espay y no espassi
Per ço y no per axiò
Pateixen y no patexin
Assessiarà y no atatarà
Ligse o se lig y no ligisa o sa ligi
Traure y no treure
Fruytes y no fruitas
Servar y no conservar
Empeltar y no enserir
Amarch y no margant
Sols y no sol, o solament
Ametlla y no mella
Ametller y no maduler ni meller
Danyen y no dagnian
Hagen y no agian
Qualsevol y no qualsasia
Prengau y no prenghiau
Clots y no fossos o fossas
Mosech y no mos
Del ca y no del cuchu
Guareix y no cura
Ayudar y no agiudar
Ventrell y no ventre o ventra
Any y no agn
Fruytes enteres y no fruytas enteras

  1. M. Agustí, Llibre dels secrets de Agricultura, casa Rustica y Pastoril (Barcelona: Esteve Liberós, 1617). Segons el Manual del librero hispano-americano «es obra buscada por las gentes del campo y de utilidad práctica, que se hizo muy popular. Entre los libreros y el vulgo es conocida por El Prior»; veg. Antonio Palau y Dulcet, Manual del librero hispano-americano, 28 vols. (Barcelona 1948-1977), vol. I, 118, núm. 4.122.
  2. J. Armangué, Llengua i cultura a l'Alguer durant el segle XVIII cit., Apèndix 7. Transcrivim el text a partir de l'original conservat a l'Arxiu Guillot de l'Alguer, llig. 701bis. Aquesta llista, atribuïda a Domènec Simon, va aparèixer publicada, amb algunes variants respecte a la nostra transcripció, dins l'estudi de R. Caria, «L'alguerès des d'una perspectiva històrica (segona part)», Revista de l'Alguer, II (1991), 132.