Tratat de adages y refranys valencians

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Sou a «Tratat de adages y refranys valencians»
Tratat de adages y refranys valencians, y practica pera escriure ab perfecció la lengua valenciana
Carlos Ros i Hebrera
Download-icon.svg Baixa
Prolech Breezeicons-actions-22-go-next.svg

TRATAT

DE ADAGES

Y REFRANYS VALENCIANS

Y PRACTICA

PERA ESCRIURE AB PERFECCIÒ

LA LENGUA VALENCIANA.

ESCRIT

PER CARLOS RÒS,

Notari Apostolich, natural de la mólt
Noble, Ilustre, LL. y Coronada
Ciutat de Valencia.

TERCERA IMPRESSIÒ.


AB LICENCIA:

En Valencia, per Josep Estevan, Plaza
del Forn de S. Andréu, any 1788.

Es trobarà en Casa Francès Navarro, als
Ferros de la Lonja.
 

A LA

SOBERANA EMPERATRIU

DE CEL Y TERRA

NOSTRA SENYORA

DELS

DESAMPARATS

Venerada en sa Lealissima Ciutat
de Valencia, de la qui
es Patrona.


S

Ent aqueste Tratat, Sacratissima Verge Maria, de Adages, y Refranys, y quentre estos hià hu, que diu: Qui à bon arbre sarrima, bona sombra el cobri: mencontre precissat à oferirlo à vostra Soberana Grandèa; perque Arbre, que hatja donat fruyt mes regalat, quel que Vos donareu en Bethleem, nos pot encontrat, puix yo à este macollixch; no à la sombra, quen Vos no cab, ni un atomo dobscuritat, perque tota sòu plena de Gracia è Inmaculada. Un altre Adage, o Refrany hià, que diu: Qui bè sestà, nos moga: gran temeritat serìa buscar yo altre Mecènes, que à Vos, Soberana Aurora, puix estich mòlt bè en Vostron auxili. La practica de Orthographia Castellana, y Valenciana, que lany 1732. imprimì, jà la dediquì tambè sots la protecciò de vostra Divina Gracia, perque à la resplandor de tan rutilants raigs, no la pogueren obscurir, ni eclypsar les espesures dels nubols, que la embetja, y malicia solen, per malignitat, fomentar; com en efecte, llogrì el aplaudiment de mòltes persones sabies. Alli jà os oferí tot mon afecte, tota ma anima, y tot mon cor; y de nou, altra volta, os consagre ara lo mateix, esperant veureus, y adoraros per eternitat de eternitats en la Gloria. Amen.Postrat à vostres Divines Plantes
vostre mes indigne Esclau
 Carlos Ròs.