Antologia d'autors catalans/Index

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaINDEX
____


Págs.
Dues paraules
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25

 L'Arpa Santa.
 Visió en un somni.
 La bandera de ma terra.
 Reculliment.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17

 Diàleg sentimental.
 Poemet d'Elisenda.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137

 Lo cavall del Conseller.
 Als catalans.
 Amor meva.


Págs.
DRAPER JOAN 41
 L'ovella.
 El retorn.
 Elia dança.
 
FOLCH I TORRES MANEL 9
 Era una hostelera.
 Noces reials.
 
GASSOL VENTURA 73
 Cabelleres vellutades.
 Càntic nou.
 Elegia tardoral.
 
GRANGER JOSEP 33
 Ruta infinita.
 Lo cant del poeta.
 La núvia canta.
 
GUANYABENS EMILI 105
 L'avi.
 El darrer glop.
 La nit de Sant Joan.
 L'arbre trist.
 Cada dia.
 El vell del hort.

Págs.
GUIMERÁ ÁNGEL 57
 Devant les sepultures dels Reis Catòlics.
 Cant de la Raça.
 Los emigrants que tornen.
 
IGLESIAS IGNASI 81
 La blavor del mar.
 Cant de vida.
 Esplai.
 Aires de muntanya.
 Les altures.
 
MASIFERN RAMON 161
 El mercat de la vila.
 L'Ampurdá.
 
MATHEU FRANCESC 113
 Brindis.
 Afany.
 De la guerra.
 
MESTRES APELES 65
 Semprevives.
 
MORLIUS REMEI 89
 De mon camí.
 La llegenda del campaner.
 La llàntia votiva.

Pags.
NOVELLES DE MOLINS JAUME 154
 L'avi.
 Preludi.
 Aixut.
 De cara al hivern.
 L'ermita.
 El castenyer.
 Tardoral.
 
OMAR I BARRERA CLAUDI 147
 Nupcials.
 
POAL AREGALL MIQUEL 97
 L'anunciament.
 El pas dels emigrants.
 Oració de la vida nostra.
 Com comensa el meu cant a la ciutat.
 Corrandes a una veina.
 De tu i el temps.
 Tu i jo sols.
 La cançó es va perdre un dia.
 Ball flamenc.
 
SURIÑACH SENTIES RAMON 129
 Simplicitat.
 El penediment del poeta pecador.
 
TORRES I REYATÓ JACINTO 121
 Missatge.
 Sibaris.

Pags.
TORRES I ROSELL RAMON 49
 De nostres muntanyes.
 El pastor.
 L'ermita solitaria.
 Font-misteri.
 
VÍA LLUIS 169
 La pedra grisa.
 La glorieta.
 El pí.
 Festa.