Pàgina:Crónica del Rey en Pere e dels seus antecessors passats (1885).djvu/382

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Págs.
Cap. LXXXII.—Com lo rey Carles ab totes ses osts passa en Cecilia. 154
Cap. LXXXIII.—Dels ardiments que feyen les gents del rey En Pere de Arago estant a Alcoyll. 154
Cap. LXXXIV.—Com lo rey En Pere d'Arago tench consell ab sos barons. 157
Cap. LXXXV.—Com lo rey En Pere d'Arago, stant en la villa de Alcoyll de Barberia, trames sos missatgers al apostoli. 158
Cap. LXXXVI.—De la resposta que feu lo apostoli als missatgers del rey En Pere d'Arago. 159
Cap. LXXXVII.—Com les gents del regne de Cecilia tingueren son consell per lo fet de Carles. 160
Cap. LXXXVIII.—Com los grans homens e totes les gents del regne de Cecilia trameteren llurs missatgers al rey En Pere d'Arago en Alcoyll. 161
Cap. LXXXIX.—De hun gran ardiment que feu lo noble en Arnau Roger, comte de Pallars. 164
Cap. XC.—Com lo rey En Pere de Arago ab tota sa ost s'en vench en Cecilia. 166
Cap. XCI.—Quant lo rey En Pere de Arago s'en vench a Palerm per tenir consell. 168
Cap. XCII.—Quant lo rey En Pere d'Arago trames sos missatgers al rey Carles. 170
Cap. XCIII.—De ço quel rey Carles dix e feu dir als missatgers del rey En Pere d'Arago. 172
Cap. XCIV.—Com lo rey Carles e tota sa ost s'en passaren a Regols. 174
Cap. XCV.—Com lo rey En Pere de Arago s'en vench a Mecina. 174
Cap. XCVI.—De la gran honor que tota la gent de Mecina feren al rey En Pere de Arago. 176
Cap. XCVII.—Com lo rey Carles dona comiat a gran res de sa gent. 177
Cap. XCVIII.—Com quatorze galeres del rey de Arago desbarataren quaranta galeres del rey Carles, e'n prengueren vint e dos. 177
Cap. XCIX.—Com lo rey Carles trames missatgers al rey En Pere d'Arago e quel reptassen de part sua. 182
Cap. C.—Quant lo rey En Pere d'Arago e lo rey Car-