Llibre:Jochs Florals de Barcelona en 1869.djvu

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Autor VVAA
Títol Jochs Florals de Barcelona en 1869
Editor Llibreria de Alvar Verdaguer, Estampa de Celestí Verdaguer
Lloc d’edició  Barcelona
Any d’edició  1869
Digitalització Obra a Internet Archive (fitxer).
Wikidata Q19525743
Nivell d’avançament  Llibre amb errors
Pàgines
TAULA

DE LAS OBRAS CONTINGUDAS EN LO PRESENT LLIBRE.

______
Consistori de 1869 Plana 5
Acta de la festa 17
I. Discurs del Senyor President D. Adolfo Blanch 23
II. Memoria del Senyor Secretari del Consistori D. Pere de Rosselló 29
III. Amor (de Francesch Pelay Briz) 39
IV. La Nova Primavera (de Francesch Ubach y Vinyeta) 47
V. L'arbre de la llibertat (de Damás Calvet) 53
VI. Á la gent del any vuit (de Jaume Collell y Bancells) 59
VII. Lo rey Pere del Punyal (de Albert de Quintana) 65
VIII. En Dalmau Creixell (de Francesch Pelay Briz) 71
IX. Lo vectigal de la carn (de Francesch Ubach y Vinyeta) 87
X. Mesquinesa (de Francesch Pelay Briz) 99
XI. Magestat de Deu (de D. Anicet de Pagés de Puig) 105
XII. L'adeu al mon (de Jaume Collell y Bancells) 113
XIII. Mallorca (de Tomás Forteza) 119
XIV. La conversió de'N Lull (de Francesch Ubach y Vinyeta) 125
XV. Las Germandats de Mallorca (de Francesch Ubach y Vinyeta) 137
XVI. Historia d'un Pagés (de Joaquim Riera) 147
XVII. Discurs del Senyor D. Eussebi Anglora 323