Pàgina:Crónica del Rey en Pere e dels seus antecessors passats (1885).djvu/384

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Págs.
Cap. CXVI.—Com les galeres del rey d'Arago e de Cecilia feren gran mal en Calabria e en lo principat e per tota la ribera tro a Napols. 219
Cap. CXVII.—Com lo rey de Arago En Pere assetja la ciutat de Albarazi ab tota sa ost. 220
Cap. CXVIII.—Com lo rey En Pere d'Arago e de Cecilia pres la ciutat de Albarazi e la forni be, que negu no li pogues noure. 222
Cap. CXIX.—Com madona la reyna d'Arago e de Cecilia feu armar vint e quatre galeres e d'altres lenys a Mecina. 226
Cap. CXX.—Quant madona la reyna feu armar trente quatre galeres e d'altres lenys a Mecina. 227
Cap. CXXI.—Com En Roger de Lluria, almirall del rey En Pere d'Arago e de Cecilia preyca a les sus gents de la sua armada. 228
Cap. CXXII.—Com lo princep, fill del rey Carles, feu armar a Napols vint e huyt galeres e d'altres lenys. 229
Cap. CXXIII.—Com l'almirall del rey d'Arago hac consell ab sa gent qual via fahesen. 230
Cap. CXXIV.—Quant la armada del rey d'Arago passa d'avant Napols, e aço fo en lo mes de juny, en l'any 1284. 230
Cap. CXXV.—Com lo princep ab sos cavallers muntaren en les sues galeres e feren la via de les galeres del rey d'Arago. 232
Cap. CXXVI.—Com l'almirall del rey d'Arago feu fer una escala de vint galeres, e les altres feu metre en reguarda. 233
Cap. CXXVII.—Com En Roger de Lluria, almirall del rey d'Arago, pres lo princep, fill del rey Carles, e desbarata totes ses galeres. 233
Cap. CXXVIII.—Com lo princep, fill del rey Carles, feu retre al almirall del rey d'Arago la germana de la reyna de Arago que ell tenia presa. 235
Cap. CXXIX.—Quant l'almirall del rey d'Arago s'en torna a Mecina ab lo guany que havia fet. 236
Cap. CXXX.—Com lo rey En Pere de Arago e de Cecilia ana ab ses osts en Tudela de Navarra. 237