Gent de casa - Revista (II)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Una visita Revista
Gent de casa
Un pobreREVISTA

Un discurs de don emili castelar a l'academia
 Sortíam de casa en Vidiella com si exissem de bateig; vull dir que cadascú se'n portava un farsellet de confitures ab les que jo, per la meva banda, contava recrearmhi uns quants díes aprofitant qualsevulla estona de vagar per anarmen al meu quartet, y allí, a tot esplay, recullit en lo sí de la propia intimitat, closos los ulls, estesa tota la crexensa sobre un sofà, donarme'l vintiun plers ab lleminadures de Beethoven y de Chopin, tal com les havía servit en Vidiella, ab la seva delicadesa de sentiment, ab aquella elegancia y principis ab que tracta les tecles del piano, que pareix que's comfronti ab Pàgina:Gent de casa (1906).djvu/125 Pàgina:Gent de casa (1906).djvu/126 Pàgina:Gent de casa (1906).djvu/127 Pàgina:Gent de casa (1906).djvu/128 Pàgina:Gent de casa (1906).djvu/129 Pàgina:Gent de casa (1906).djvu/130 agenollades, corrent ab prou dificultats per ferli manetes... ¡Prou tindrían de menjar lo peix ab l'escata per respectar les quatre barres de sanch!