Poesíes de María Josefa Massanès/La batuda de les olives al Empordà

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaLA BATUDA DE LES OLIVES
 AL EMPORDÀ


Lo treball es la vida,
 salut y pau;
lo treball es la ditxa
 del home honrat;
lo treball dona forses;
 fills, al treball!
ja l'estrella del día
 pert son esclat
mentres que va aclarantse
 l'obscur del blau;

ja fòra les pallisses
 cantan los galls
y los aucells ensajan
 llurs primers cants;
no s'ovira un sol núvol,
 bon matí fa,
ni's mou la tramontana,
 ni lo mestral;
relluheix la gelada
 com un mirall
y'ls regalims de gebre
 dels verdissals
entremitx deis tronchs, semblan
 fils de brillants.

Lo treball es la vida;
 ¡au, minyons, au!
lo dormilega y dropo
 no es català.
¿Què badallas, pampana?
 semblas un drach
ò los quissos quan grunyen
 al despertar.
Llestesa convé al amo,
 no pas badalls;
a la feyna, a la feyna,
 sens rondinar!

ja en la llar bull lo farro
 fumera alsant,
ja la porrona es plena
 de bon vi blanch;
mengèu, mossos, que l'alba
 ve clarejant,
posèu en les carretes
 vergues y banchs,
les saques y borrasses,
 y avant, avant,
qu'arribarèm gran día
 al olivar.


¡Quina gruxa de gelada!
¡alsa, noys, qu'axò fa pler!
los cristalls de la gebrada
lo treball los pot desfer.
 Batèm, donchs, batèm,
 trich-trach, trich y trach,
 vagen les mans llestes
 y olives al sach!

— Donèume la bota, dònes.
— ¡Apa, Xato, qu'es vi blanch!
— Pauleta, si tu aygua'm donas,
l'aygua m'encendrà la sanch. —

 Batèm, donchs, batèm,
 trich-trach, trich y trach,
 vagen les mans llestes
 y olives al sach!

— ¡Poch judici! cúll y càlla.
— A tu't voldría cullir.
— No cridis tant, veu de gralla,
que la mare't pot sentir. —
 Batèm, donchs, batèm,
 trich-trach, trich y trach,
 vagen les mans llestes
 y olives al sach!

— ¡Axó plá! ton pare es fòra,
ta mare no't veu ni't sent.
— Ja ho veig jo, nas de tenora,
qu'has perdut l'enteniment. —
 Batèm, donchs, batèm,
 trich-trach, trich y trach,
 vagen les mans llestes
 y olives al sach!

— Es ben cert, t'estimo massa.
— ¿Massa, manyach? ets escàs.
— Ja t'ho diré demà a plassa
ans del primer contrapàs. —

 Batèm, donchs, batèm,
 trich-trach, trich y trach,
 vagen les mans llestes
 y olives al sach!

¡Viva Deu, cullita rara!
lo fruyt no té corch ni dany,
valdrà més l'oliassa d'ara
que l'oli més pur d'antany.
 Batèm, donchs, batèm,
 trich-trach, trich y trach,
 vagen les mans llestes
 y olives al sach!

Prou, minyons, tasca acabada!
pleguèu prompte que fret fa
y tindrèm tramontanada,
a fè a fè de cristià.
 De batre dexèm,
 céssen los trich-trachs,
 que de plens sobrixen
 borrasses y sachs.

Als carros les portadores,
que'ns cridan los fochs dels trulls,
y a mi, Paula, les traydores
miradetes dels teus ulls.

 De batre dexèm,
 céssen los trichs-trachs,
 que de plens sobrixen
 borrasses y sachs.

— Xato, déxat de faldilles:
arria, que's pon lo sol.
— Y donchs, bona nit, pubilles;
fins a demà, si Deu vol.

1875.