Vés al contingut

Poesíes mallorquines/Recort (den Miquel R. Ferrá)

De ViquitextsRecort


Anima de poeta, ungida de bondat:
un èco llunyedá portava en sa cadencia
el vostre amable accent de vaga somnolencia
com el d'un esperit del éstasi tornat.

Del vostre somni en llum del ideal banyat,
les planes d'aquest llibre en guardarán l'essencia,
pe'ls trovadors germans inestimable herencia
que més nos fa sentir lo prest que'ns heu deixat.

¿Qui un dia us conegué que vostra mort no plor?
¡oh musa benvolguda, oh amiga carinyosa!
Avui, al desvetlar ma lira silenciosa
l'agrahiment y afecte que sent per vos mon cor,
be'm dol!... sols vos puch fer ofrena piadosa
d'una oració fervent, d'una mesquina flor.


Miquel M. Ferrá.