Poesies catalanes (Monserdà)/Lo dia dels morts

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
LO DIA DELS MORTS
Terra y cel.


Si l' any te una primavera
y una auba la fosca nit,
no es molt que tingas Mort fera,
ton jorn de festa y brugit.

Ta solitaria morada,
hont sols altres jorns s' hi sent
lo remor de la besada
que gemegant te fa 'l vent,

Per joyosa comitiva,
la veus un jorn inundar.
¡Just tribut que la carn viva
á la morta vol donar!

Tos ninxos, com rusch d' abelles,
son per l' amor embellits;
corones y flors novelles,
protestan d' humans oblits.

La pols no ennegreix los marbres
ni l' herba 's veu aprop d' ells,
ni refilan en tos arbres,
com altres jorns los aucells.

Mes la gentada nombrosa,
omplena tos llarchs carrers,
y somriu y mira y gosa,
com en sos mellors plahers.

També en mitj d' eixa gentada
han volgut mos ulls turbats,
veurer la foça murada
dels despulls dels meus passats.

Allí he posat, ab tendresa
que ha negat mos ulls en plor,
mon ramell, y ¡oh feresa!
¡fer esglay ha omplert mon cor!

Per les escletxes mal closes
los verms sortian arreu,
rublint mes flors mes hermoses...
¡Oh benvolgut pare meu!

Aquells llabis agradosos
que plens d' amor infinit,
s' entreobriren carinyosos
per besarme dia y nit;

Aquelles mans venerades,
qu entrellaçant lo meu coll,
m' adormiren cent vegades,
dessobre de son genoll,

Del huma tronch se desgregan,
y en negros munt convertit,
son presa que 'ls verms rosegan
al remor de llur cruixit!...

¡Tristes runes! ¡fanch! ¡escória!...
M' has omplert de desconhort,
rica bellesa, irrisoria,
de la casa de la Mort!

Esglayada d' eix exemple,
com l' au cerca 'l niu aymat,
he cercat preçosa 'l temple,
y en ses lloses m' he postrat.

No l' omplian sons alegres,
ni l' embaumaba cap flor,
y ses parets eran negres,
tan negres, com lo meu cor.

Dos ciris, ab flama encesa,
trencavan la fosquetat,
mostrant á l' ánima opresa,
Jesús en la creu clavat.

Lo sacerdot celebrava
á sos peus, ab santa unció,
y jo... resava,... resava...
¡Tenia fam d' oració!

Les mans sobre 'l pit plegades,
los ulls clavats en la creu,
ja sols han vist mes mirades,
l' amorosa fas de Deu.

Ja sols he vist lo meu pare,
tan bell com fou en lo mon;
com Deu lo conserva encara,
al dormir son darrer son.

Ab sos ulls d' amor encesos
l' he vist besar ab anhel
los enfilalls de mos resos
qu' enlayrantse fins al cel,

Li formavan la corona,
hont per sacra concessió,
era un llaç cada obra bona,
y una flor cada oració.

 
Prechs que 'l llabi barboteja
¡á dolls de mon pit eixiu!
¡Cóm lo cor vos escasseja
si á mon pare redimiu!...

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Com refresca la rosada

camp per lo sol abrusat,
mon ánima apesarada,
dolçament s' ha serenat.

Del temple les parets negres
m' han semblat muralles d' or,
d' hont eixian veus alegres,
que gorian lo meu cor.

Los ciris ab sa llum trista,
la creu en l' altar diví,
s' han presentat á ma vista
com bell arch de Sant Martí

¡Fé, oració, esperança,
vosaltres goriu lo dol,
aygues d' eterna bonança
del estatje del consol!


Novembre de 1879.