Libre del gentil e los tres savis

De Viquitexts
(S'ha redirigit des de: Llibre del Gentil)
Salta a la navegació Salta a la cerca
Libre del gentil e los tres savis
Ramon Llull
Obra apologètica que vol demostrar l'eficàcia del mètode de Ramon Llull en una discussió sobre la veracitat o falsedat de les tres religions del llibre: judaisme, cristianisme i islam.
 Baixa

LIBRE

DEL GENTIL E LOS TRES SAVIS

RVBRIQVES

Del llibre del gentil e los tres savis

DEL PROLECH 3
 DEL PRIMER LIBRE QVE ES DE DEV E RESVRRECCIO 17
 Del primer arbre 17
 De bonea e granea 17
 De granea e eternitat 18
 De eternitat e poder 19
 De poder e sauiesa 20
 De sauiesa e amor 21
 De amor e perfeccio 22
 De bonea e eternitat 24
 De granea e poder 25
 De eternitat e sauiesa 26
 De poder e amor 27
 De sauiesa e perfeccio 28
 Del segon arbre 29
 De bonea e fe 29
 De granea e esperança 31
 De eternitat e castedat 32
 De poder e justicia 32
 De sauiesa e prudencia 33
 De amor e fortitudo 34
 De perfeccio e temprança 35
 Del terç arbre 36
 De bonea e glotonia 36
 De granea e luxuria 37

 De eternitat e auaricia 38
 De poder e accidia 39
 De sauiesa e superbia 40
 De amor e enueja 40
 De perfeccio e ira 41
 Del qvart arbre 43
 De fe e esperança 43
 De esperança e caritat 44
 De caritat e justicia 46
 De justicia e prudencia 47
 De prudencia e fortitudo 47
 De fortitudo e temprança 48
 Del cinqve arbre 50
 De fe e gola 50
 De esperança e luxuria 51
 De caritat e auaricia 52
 De justicia e accidia 54
 De prudencia e erguyl 54
 De fortitudo e enueja 56
 De temprança e ira 57
 DEL SEGON LIBRE QVI ES DE LA CREENÇA DELS JVHEVS 63
 Del primer article. De un Deu 64
 Del segon article. De creacio 71
 De bonea e eternitat 71
 De granea e poder 73
 De perfeccio e caritat 75
 De perfeccio e justicia 77
 De eternitat e superbia 78
 De esperança e caritat 79
 De prudencia e accidia 80
 Del terç article. De la lig que Deus dona a Moyses 84
 De bonea e granea 84
 De eternitat e poder 86
 De sauiesa e prudencia 87

 De poder e justicia 88
 De fe e esperança 89
 De temprança e glotonia 90
 Del qvart article. De aueniment de Messies 92
 De granea e sauiesa 92
 De bonea e caritat 93
 De poder e esperança 95
 De fe e justicia 96
 De fortitudo e erguyl 96
 Del cinqve article. De resurreccio 100
 Del sise article. Del dia del judici 104
 De granea e poder 104
 De perfeccio e saueisa 105
 De granea e justicia 106
 De poder e superbia 107
 De fe e esperança 108
 De fortitudo e luxuria 109
 Del sete article. De paradis 111
 De bonea e granea 111
 De eternitat e amor 112
 De perfeccio e caritat 114
 De eternitat e auaricia 115
 De fe e esperança 117
 De prudencia e accidia 117
 Del vuite article. De infern 120
 De granea e poder 120
 De eternitat e justicia 121
 De amor e ira 122
 De prudencia e fortitudo 123
 De caritat e accidia 124
 DEL TERÇ LIBRE QVI ES DE LA CREENÇA DELS CRESTIANS 127
 Del primer article. De un Deu 129
 Del segon, terç e qvart article. De trinitat 130
 De bonea e granea 130

 De poder e saviesa, de poder e amor, e de saviesa e amor 134
 De eternitat e perfeccio 136
 De poder e amor 137
 De saviesa e perfeccio 138
 De bonea e caritat 140
 De bonea e caritat, e de granea e caritat 141
 De bonea e caritat, e de poder e caritat 142
 De poder e prvdencia 144
 De bonea e svperbia 145
 De granea e svperbia 146
 De amor e avaricia 148
 De fe e esperança 149
 De caritat e jvsticia 152
 De prvdencia e fortitvdo 153
 De caritat e enveja 155
 De fortitvdo e ira 156
 De esperança e accidia 157
 Del cinqve article. De creacio 165
 Del sise article. De recreacio 166
 De bonea e caritat 166
 De poder e caritat 169
 De perfeccio e gola 171
 De fe e esperança 172
 De jvsticia e ira 173
 Del sete article. De glorificacio 175
 De saviesa e amor 175
 De perfeccio e esperança 176
 De eternitat e ira 177
 De esperanca e fortitudo 178
 De prvdencia e accidia 178
 Del vuyte article. Christ concebvt de sanct esperit 182
 De bonea e granea 182
 De amor e jvsticia 184
 De poder e prvdencia 185
 De perfeccio e accidia 186

 De fe e esperança 187
 De fortitudo e gola 188
 Del nove article. Jhesuchrist nat de verge 190
 De bonea e granea 190
 De poder e perfeccio 192
 De sauiesa e caritat 194
 De perfeccio e auaricia 195
 De prudencia e caritat 196
 De justicia e superbia 198
 Del deçe article. Jhesuchrist fo crucificat 200
 De granea e eternitat 200
 De amor e caritat 202
 De bonea e gola 204
 De caritat e justicia 205
 De esperança e auaricia 206
 Del oncen article. Christ devayla als inferns 207
 De granea e perfeccio 207
 De granea e eternitat 209
 De poder e justicia 210
 De bonea e superbia 211
 De fe e esperança 212
 De caritat e ira 213
 Del dotzen article. Christ ressucita 214
 De granea e perfeccio 214
 De poder e esperança 215
 De perfeccio e accidia 215
 De fe e esperança 216
 De justicia e gola 217
 Del tretzen article. De la ascensio de Jhesuchrist 218
 De granea e perfeccio 218
 De sauiesa e justicia 219
 De poder e superbia 220
 De esperança e caritat 221
 De caritat e ira 221
 Del catorzen article. De judici 222

 De granea e poder 223
 De granea e sauiesa 224
 De granea e justicia 225
 De amor e ira 227
 De caritat e justicia 227
 De esperança e superbia 228
 DEL QVART LIBRE QUI ES DE LA CREENÇA DELS SARRAHINS 231
 Del primer article. Creure un Deu 233
 Del segon article. Creador 234
 Del terç article. Que Mafumet sia propheta 236
 De granea e bonea 236
 De poder e prudencia 238
 De sauiesa e superbia 239
 De caritat e justicia 240
 De esperança e gola 241
 Del qvart article. De l alcora 242
 De poder e amor 242
 De poder e justicia 244
 De sauiesa e enueja 245
 De esperança e caritat 246
 De justicia e ira 246
 Del cinqve article. De la demanda que es feyta al home mort en lo vas 247
 De granea e poder 248
 De granea e justicia 249
 De bonea e ira 250
 De fe e esperança 251
 De caritat e auaricia 251
 Del sise article. De la mort de totes coses exceptat Deu 252
 De poder e perfeccio 252
 De perfeccio e justicia 254
 De poder e superbia 255
 De caritat e justicia 255
 De caritat e ira 256

 Del sete article. De resurreccio 257
 Del vuyte article. Com Mafumet sera exhoit 259
 De granea e perfeccio 263
 De amor e justicia 264
 De amor e superbia 265
 De fe e esperança 265
 De caritat e enueja 266
 Del nove article. De retre compte 267
 De sauiesa e perfeccio 269
 De perfeccio e justicia 269
 De poder e superbia 270
 De esperança e justicia 270
 De temprança e ira 271
 Del deze article. Seran pesats los merits e les colpes 272
 De poder e sauiesa 272
 De granea e justicia 273
 De perfeccio e superbia 274
 De caritat e justicia 275
 De caritat e ira 275
 Del onzen article. De la carrera de paradis e infern 276
 De bonea e granea 277
 De sauiesa e prudencia 278
 De amor e ira 278
 De esperança e justicia 279
 De justicia e superbia 280
 Del dotzen article. De paradis e de infern 282
 De veher 283
 De ohir 284
 De odorar 285
 De gustar 285
 De sentir 286
 De la fi d aqvest libre 289
 De oracio 290
 Del comiat que ls tres sauis preseren del gentil 299
 De les paraules que los tres sauis deyen dementre se n tornauen 301